Одлична понуда за модерна веб страна

Специјално за малите и средни претпријатија, компанијата GBB подготви специјален промотивен пакет, со важност само во следните 3 месеци – мај, јуни и јули, кој е навистина достапен до сите.

За само 500 евра (30.000 денари), можете да добиете модерна, одлично дизајнирана веб страна, со која ќе ја презентирате вашата фирма и вашиот бизнис (дејност, производи и услуги).

Пакетот вклучува :

  • Дизајн на презентациска веб страна,
  • Купени сток фотографии со висока резолуција за одличен дизајн на вашиот веб сајт,
  • Домаин (регистрација на име на вашата веб страна) пр. biznis.mk за првата година,
  • Хостинг пакет (закуп на сервер на кој ќе биде поставена вашата веб страна) во првата година,
  • Отворање на e-mail адреса која ќе го носи името на вашиот домаин, пр. info@biznis.mk што ќе го подигне вашето ниво и впечаток за сериозност. Во денешно време ретки се сериозните компании кои имаат службен маил на yahoo или gmail.
  • Бонус – 15 дена веб банер и PR текст за вашата фирма на tempo.mk

Со наведениот пакет, кој дополнително, можете да го платите во две месечни рати, можете да добиете веб страни како следните :

Покрај наведените услуги, во GBB можете да добиете и посложени интернет проекти, како и други маркетинг услуги (дизајн и водење социјални мрежи, дизајн и дистрибуција на пораки на интернет – newsletters, организирање и водење настани, дизајн и печатење – флаери, каталози, списанија, материјали, закуп на простор во најдобрите медиуми во земјата – тв, радио, интернет портали).

Повеќе информации и закажување презентациски состанок на :

info@gbb.mk

Teл. 071 30 777 8