GBB Group, овластен партнер на AUTODATA и за Србија

Како резултат на вредната, посветена и чесна работа, GBB Group, доби овластување од Британскиот џин AUTODATA (дел од Групацијата Solera) да оперира и да ги продава Autodata лиценците и на пазарот во Република Србија.

АUTODATA е онлајн база на податоци во која, зависно од модулот што ќе го изберете, можете да најдете :

  • технички податоци за 95% од возилата на пазарот,
  • графици, слики и шеми
  • сервисни интервали
  • податоци за видовите на моторно масло, течности, гуми
  • калкулатор за лесно и брзо изготвување понуда за сервис
  • познати билтени (воочени грешки и сервисни проблеми) добиени директно од производителите на возила во светот
  • објаснувања за дијагностичките кодови
  • совети како да се изврши поправката (чекор по чекор)…

Добивањето пристап до базата е моментно, по склучување на договорот, со добивање на username и password од Британските партнери.

Кај AUTODATA повеќе немате потреба од инсталирање на цд- иња кои ќе ја зафатат меморијата на вашиот компјутер, а бидејќи базата е онлајн, апдејтите се прават автоматски – речиси секој ден.

Во GBB Group, своето покривање на пазарот во Србија ќе го започнат од нашата земја, но се планира и отворање на работна канцеларија кај нашиот северен сосед.