Испорачан дијагностички уред KTS 590 на BOSCH

Кога вистинската опрема ќе дојде во вистински раце…

Новиот, свежо отпакуван дијагностички уред BOSCH KTS 590, со тукушто инсталиран софтвер Esi Tronic 2.0, во #дизелсервисмичо од Скопје…

Успешна работа Виктор!

Благодарност, уште еднаш, за довербата…