Најново – HaynesPro

Најдобриот апликативен софтвер на светот – HaynesPro, сега е достапен и во Македонија. Преку GBB порачајте го вашиот кориснички профил и веднаш започнете да го користите софтверот во кој ќе најдете многу тони и прецизни информации – за возилата, сервисните интервали, време потребни за работни операции, цртежи и технички податоци..

Дополнително, искористете го и модулот Electronics за точни и прецизни дијаграми и шеми на струјни кола, осигурувачи и релиња.

Решенија за автмобили, лесни комерцијални возила и тешки камиони.

За првите 10 клиенти – даваме и 35% попуст на цената на претплатата.

Повеќе информации на следниот линк.