ден 730.00

Категорија:

Оптимално ги негува гумените и пластични компоненти во преносниците на воланот и автоматските менувачи. Го спречува, односно отстранува појавувањето на пропусни места на преносниците предизвикани од скратени, односно кршливи заптивки. Ги чисти провртите и каналите на преносникот и го обновува ефектот на маслото. Го намалува создавањето на бука, ги подобрува постапките на менување на степените на пренос на автоматските менувачи. Го продолжува векот на траење ба пренсникот на управувачот и автоматскиот преносник.