ден 164,600.00

ECU Дијагностички уред на BOSCH
со мултиметар. КТS 560

Категорија:

Најдобриот, универзален ECU дијагностички уред на пазарот, со вграден едно канален мултиметар што ќе ви помогне во брзо решавање на проблемите со волтажа, проток и отпорност.
Ќе ја подобри и забрза вашата работа и ќе го зголеми вашиот потенцијал. Модулот е опремен со PassThru interface кој ќе ви овозможи репрограмирање на фабрички инсталираниот софтвер во возилото. Со моќна и стабилна Bluetooth конекција која функционирa на 100 метри далечина, што ви нуди поголема оперативност во сервисот.
Оптимално дизајниран за да го користи ESI[tronic] 2.0 Online software (кој се купува дополнително). Спарен со софтверот, уредот ви нуди огромен број на информации, технички податоци, шеми и мрежи, упатства за работа, билтени за познати грешки и решенија од производителите на возила… и уште многу функционалности.

Напомена –  во цената е пресметано и изразено ДДВ