ден 730.00

За менувачи (особено рачни) и задни погони при нормлано и високо оптварување.

Масло за менувачи наменето за работа под високо оптоварување кое е произведено од внимателно избрани основни масла и посебни адитиви. Универзална намена за сите врсти на преносни системи. Го намалува трошењето и ја минимализира буката при работа. Одлични својства на однос на вискозитетот и температурата. Исклучително добар отпор на стареење и студ. Компатибилно е со сите материјали за дихтување.