ден 530.00

Категорија:

Го спречува течењето на масло од менувачот. Ги регенерира стврднатите пластични и гумени заптивки и така го спречува настанувањето на маслени дамки кои ја загадуваат средината. Го штити куплунгот од масло кое капе од менувачот, спречува недостатно подмачкување и оштетување на менувачот кое настанува како резултат на капење на маслото или од неговото прениско ниво.