ден 520.00

Категорија:

Ги чисти составите за вбризгување, го отстранува талогот на јаглен, како и талогот што настанува во цевките за довод на гориво како и во системите за разведување на горивото, па согласно тоа има повеќе ефекти – го подобрува палењето и одржува стабилен брј на вртежи – подобра работа на минимум и подобра реакција на додавање гас – ниско ниво на загадување – согорувањето е компатибилно со средината – продонесува кон прецизно дозирање на гориво – вашиот мотор повторно ќе ја постигне својата првобитна сила – намалена потрошувачка на гориво. Компатибилен со катализатор.