ден 24,000.00

Машина за полнење на менувачи и диференцијаи со масло.

Категорија:

Машина за полнење на трансмисија (менувачи) и диференцијали со масло.

Особено поволно за менувачи со двоен кумплунг (спојка).

Има капацитет од 7 литри. Со црево за полнење и 16 адаптери за  BMW, Ford, Mercedes-Benz, V.A.G.

Во цената не е вклучено ДДВ.