ден 470.00

Се користи како адитив за сите видови автомобили со бензински мотор, и тоа во цели на подобрување на силата и намалување на проблемите поврзани со горива со ниска содржина на октан.

Категорија:

Е адитив дизајниран за да ги подобри работните резултати на бензинските мотори во подрачјата во кои октанскиот број  (RON) е пренизок што предизвикува неправилна работа на моторот, прегревање и останати проблеми предизвикани од помалиот број на октани. Овој адитив го зголемува октанскиот број и за 4 бода. Не содржи олово ниту други метали кои би можеле да го оштетат катализаторот.