ден 650.00

За сите бензински и дизел мотори со или без турбо состав. Може да се користи со сите моторни масла кои се наожаат на пазарот. Додајте на мотороното масло 100-300 км пред промена на маслото.

Категорија:

Продолжени временски интервали помеѓу две замени на масло, недостаток на квалитетно масло, мотори кои согоруваат масло па со тоа ја зголемуваат количината на јаглердони оксиди – придонесуваат за создавање на талог во моторот. Овој талог ги затвара маслените мрежички, филтри за масло и сите канали на масло, со што се намалува дистрибуцијата на масло. Резултат на сето ова може да биде оштетување на моторот. Отстранувачот на маслениот талог го чисти моторот и маслото, и ги одржува чисти маслените канали од нечистотии, го намалува таложењето на цилиндрите, го спречув нецелосното подмачкување и го штити моторот од оштетување.