ден 250.00

За сите бензински и дизел мотори, 4 тактни и 2 тактни, и тоа кај сите врсти на патнички возила, товарни возила, автобуси, моторцикли, велосипеди, чамци, градежни машини, трактори, косилки за трева, моторни пили итн.

Категорија:

Помага при палење кога свеќичките се студени, влажни или мокри, или кога акумулаторот е преслаб. Старт фикс се состои од комбинација на работи кои се многу лесно запалливи и идеален е за употреба кај сите бензински и дизел мотори. Го олеснува палењето на сите врсти на мотори на внатрешно согорување и ефикасен е и во исклучително студени услови. Штеди непотребно напрегање и на моторот и на акумулаторот, а економичен е за употреба. Придонесува за полесно и поедноставно палење на моторот.