Полначи за струја – Lektrico

Прогресот на еколошките, електрични автомобили во нашата земја сериозно заостанува зад прогресот во другите земји. LEKTRICO со своите едноставни, квалитетни и модерни полначи на струја настојува да влијае на развој на инфраструктурата (мрежата) на полначи и да го забрза развојот на оваа технологија.

Полначите Тип 2 на LEKTRICO се идеални за вашиот дом, компанија, институција, дилерство…

Повеќе информации на следниот линк.