Специјални услови за сервиси и продажни клиенти

Ауто Тренд на сите потенцијални и реални сервисни и продажни партнери во земјата им нуди и специјална поддршка, попусти и услови за плаќање.

Јавете ни се и договорете ги вашите специјални услови за соработка.

Тел. 070 35 88 06