Врвната дијагностика на WABCO WURTH за камиони и автобуси – за 94 евра месечно!

WABCO-WURTH, е универзален дијагностички уред за речиси сите камиони и автобуси на пазарот.

Покрај универзалната, мултибренд дијагностика на моторот, WABCO WURTH е и единствениот уред во кој ќе ги најдете и оригиналните технички податоци за системите на WABCО и HALDEX…

Како резултат на тоа, купувањето на дијагностичкиот уред W-Easy и претплатата на софтверскиот пакет, добивате три врвни уреди за целосна дијагностика во вашиот сервис.

Со новиот лизинг, во соработка со Sparkasse Leasing, за само :94 евра месечнo!

Пресметката е направена за лизинг со учество 30% од нето вредноста + 36 месечни рати

Повеќе информации за уредот на WABCO WURTH ќе најдете на следниот линк.

Системи, знаења и вештини, достапни за сите!

Тел. 071 30 777 8