ден 450.00

Адитив за возила со вграден DPF филтер.

Категорија:

Адитив за возила со DPF филтер. Го оптимизира согорувањето на горивото, спречува таложење на гареж, ја намалува емисијата на издувни гасови и го продолжува животниот век на DPF филтрите.

Затнувањето на филтерот е особено изразено кај возила кои главно се движат во урбани средини. Овој адитив се користи за да ги одржи филтрите чисти, со што се превенираат скапи поправки или замена на dpf филтерот.

Еден адитив е доволен за количина до 70-75 литри гориво.

Не треба да се користи кај возила кои имаат електронски контролиран резервоар на адитиви за регенерација на филтерот како што е случајот кај Citroën и Peugeot.

Најефикасен кока се додава редовно на околу 2.000 км, пред полнење на гориво.